เดลี ประเทศอินเดีย : 3,000 ปี

ท่องเที่ยวเมืองเดลี
เดลี (Delhi) เมืองเดลีเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองการปกครองของประเทศอินเดียที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยประเทศอินเดียมีความหลากหลายทั้งเรื่องประชากรที่มากเป็นอันดับ 2 ของโลก มีภาษาพูดแปดร้อยภาษาโดยประมาณ ด้านเศรษฐกิจของประเทศที่มีอำนาจซื้อมากเป็นอันดับ 4 ของโลกและประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 7 ของโลก เมืองเดลี มีชื่อท้องถิ่นว่า ดิลลี ชื่อเต็ม National Capital Territory Delhi (NTC) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีประชากรอาศัยกว่า 10 ล้านคน มีพื้นที่กว่า 1,500 ตรม. แบ่งเมืองออกเป็นเขตเดลีเก่า (ซาดฮานาบาด) และเดลีใหม่ (นิวเดลี) ซึ่งเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของอินเดีย ซึ่งโดยรวมเมืองเดลีเป็นเมืองที่อยู่ในประเทศที่มีจำนวนประชากรและความหลากหลายในเรื่องต่างๆในอันดับต้นๆของโลก

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
เมืองเดลีเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองถึง 7 ครั้ง ในปี 1700 จักรวรรดิอังกฤษได้เข้ามามีอิทธิพลในประเทศอินเดีย เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการค้าขายในภูมิภาคพร้อมกับการยึดครองอินเดียมาเป็นอาณาจักรในปี 1877 อังกฤษได้สถาปนาเมืองเดลีเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศอินเดีย เมืองเดลี เป็นเมืองใหญ่ที่แวดล้อมด้วย โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ สวน ร้านค้า การแสดงต่างๆและอาหาร เหมาะกับเป็นเมืองที่น่าสนใจในการวางแผนการท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและสามารถรองรับที่พักและความสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อย่างน่าประทับใจ

 

 

เทศกาลสำคัญ
เมืองเดลี เป็นเมืองมหานคร 7 ราชธานี จึงเป็นมาของความแตกต่างทางด้านอารยธรรมในอดีต เป็นเมืองที่มีพัฒนาการที่หลากหลายผสมผสานทางอารยธรรมและด้วยความยิ่งใหญ่ของเมืองเดลีในประวัติศาสตร์เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดียถึง 7 ครั้ง 7 สมัย เป็นศูนย์กลางอำนาจการปกครองยาวนานถึง 3,000 ปี จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีเรื่องราวเป็นตำนานมาเล่าขานจนถึงปัจจุบัน สืบทอดจากอดีตมาจนถึงรุ่นหลังในเทศกาลสำคัญมากมายมาได้ชื่นชมกันถึงวันนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับเดลี
ภูมิอากาศ:* อากาศประเทศอินเดียมี 3 ฤดูกาล ฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 45C, ฤดูมรสุม อุณหภูมิเฉลี่ย 33C, ฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม อุณหภูมิ 21 – 30C อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 7C
เวลา: เวลาในประเทศอินเดียเดินช้ากว่าในประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที
สกุลเงิน: รูปีอินเดียเป็นสกุลเงินที่ใช้ในประเทศอินเดีย (INR)