เกี่ยวกับเรา

dzeglebi.com เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอสถานที่เก่าแก่ของโลกเป็นส่วนใหญ่ โดยเว็บไซต์ dzeglebi.com จะนำเสนอเนื้อหาหลักๆอยู่ 2 หัวข้อได้แก่

  • มรดกโลก
  • 20 เมืองเก่าแก่ที่สุดในโลก
  • 20 สถานที่มรดกโลก ที่สวยที่สุดในโลก