“อุโมงค์กัวเหลียง”ถนนที่อันตรายที่สุดในโลก

อุโมงค์กัวเหลียง เป็นอุโมงค์ที่เลาะผ่านภูเขาไท้ฮาง เมืองหูหนาน ประเทศจีน ซึ่งอุโมงค์กัวเหลียงก่อนจะถูกสร้างขึ้นหมู่บ้านแห่งนี้ในอดีตถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ดังนั้นชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจขุดเจาะอุโมงค์กัวเหลียงนี้ขึ้นมา ซึ่งกว่าจะสำเสร็จเป็นอุโมงค์กัวเหลียงที่ใช้สัญจรได้ทุกวันนี้ ใช้เวลายาวนานเกือบ 10 ปี โดยเริ่มแรกมีชาวบ้านเพียงแค่ 13 คน

 

ประวัติศาสตร์

“หมู่บ้านกัวเหลียง” Guolaing เป็นอยู่บ้านที่ตั้งอยู่ในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่บนภูเขาไท่หยวน ที่เข้าถึงได้ยากเพราะทางรัฐไม่สามารถสร้างถนนให้อย่างเป็นทางการได้ จึงทำให้เกิดอุปสรรคกับชาวบ้าน”กัวเหลียง”ในการขนส่งการคมนาคมต่างๆ เพราะทางเดียวที่จะสามารถเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านคือการเดินทางด้วย “บันไดไฟฟ้า” ซึ่งเป็นบันไดที่มีลักษณะสูงเล็กและแคบ ที่ฝั่งตัวอยู่ในภูเขาบริเวณหน้าผา ต้องปีนป่ายอย่างทรหดจนกว่าจะถึงหมู่บ้าน ในตำนานถูกเล่าขานมาว่า “ชาวบ้านที่มีความคล่องตัวและปราดเปรียวยังปีนบันไดนี้ไม่ได้ง่ายๆ”

อุโมงค์กัวเหลี่ยง

ยิ่งเวลาหลายปีผ่านไป มีชาวบ้าน 350 คน อาศัยอยู่บนภูเขาไทหยวน ต้องเผชิญกับอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก ที่สำคัญทางรัฐก็ทำเป็นไม่สนใจ ชาวบ้านจึงเหลือเพียงทางเลือกสุดทางของพวกเขา ในการสร้างอุโมงค์ขุดเจาะทะลุภูเขาไทหยวน นั้นก็คือ“อุโมงค์กัวเหลียง”ในปัจจุบัน โดยเริ่มแรกมีชาวบ้าน 13 คน เป็นคนขุดเจาะสร้างอุโมงค์ และที่สำคัญพวกเขาไม่ใช่วิศวกร เป็นเพียงแค่ชาวบ้านธรรมดาๆ พวกเขาใช้เพียงเครื่องมือขุดเจาะ และความอดทนที่จะสื่อสารต่อโลกภายนอก

ชาวบ้านหลายคนได้สละและเสียชีวิตในระหว่างการขุดเจาะสร้างอุโมงค์กัวเหลียง เพราะการขุดเจาะนั้นมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นภูเขาและขาดความรู้ความเข้าใจในการก่อสร้าง ภายในเวลา 3 วัน พวกเขาสามารถขุดเจาะอุโมงค์ได้เพียงแค่ 3 เมตร เท่านั้น และสุดท้ายเกือบ 10 ปี พวกเขาก็สร้างอุโมงค์กัวเหลียงสำเร็จ ซึ่งมีลักษณะเป็นอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขาในความยาว 1.2 กิโลเมตร กว้าง 4 เมตร สูง 5 เมตร เปิดใช้งานจนถึงปัจจุบันและเริ่มเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ของนักท่องเที่ยว

 

กว่าจะมาเป็นอุโมงค์กัวเหลียงให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม ถ่ายรูป อุโมงค์กัวเหลียงแห่งนี้ชาวบ้านกัวเหลียงต้องสละชีวิตตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า หากใครสนใจอยากจะไปเยี่ยมชมอุโมงค์กัวเหลียงแห่งนี้ ควรตระหนักถึงความเสียสละ เที่ยวให้เป็นไม่ควรฝ่าฝืนกฎของพวกเขาและความรำลึกถึงผู้เสียสละที่ได้จากไปจากการสร้างอุโมงค์แห่งนี้