นี่อาจเป็น…หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของตู้เย็น

Peter-Andrew Schwarz พร้อมทีมนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยบาเซิล มหาวิทยาลัยในบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้พบกับสิ่งก่อสร้างบางอย่าง ลักษณะเป็นโรงเก็บอาหาร อยู่ลึกลงไปราว 12 ฟุต

โดยเบื้องต้นเชื่อว่ามันคือตู้ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับเก็บอาหารในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นเสมือนตู้เย็น

บาเซิลเป็นเมืองที่มีประชากรเป็นอันดับ 3 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประชากรราว 166,000 คน ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและเยอรมนี ในอดีตเคยเป็เมืองที่มีความรุ่งเรื่อง และปัจจุบันยังคงมีหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมาก หลงเหลืออยู่

ก่อนการประดิษฐ์ตู้เย็นประเทศในเขตหนาวได้มีการตัดน้ำแข็งก้อนใหญ่จากทะเลสาบในฤดูหนาวมาเก็บในขี้เลื่อยไว้ใช้ตลอดปี ในประเทศไทยคนส่วนมากเก็บอาหารไว้ในตู้กับข้าวซึ่งป้องกันแมลงและหนูมารบกวนเท่านั้น ไม่สามารถป้องกันการเน่าเสีย คนไทยมีวิธีอื่น ๆ อีกมากเพื่อถนอมอาหาร เช่น หมัก ดอง แช่อิ่ม ตากแห้ง รมควัน นอกจากนี้คนไทยยังเก็บน้ำฝนไว้ในโอ่งดินซึ่งทำให้น้ำเย็นตามธรรมชาติ

galaxy slot