“ยูเนสโก” ขึ้นทะเบียนมรดกโลกอีก 21 แห่ง

องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพิ่ม 21 แห่ง รวมถึง”สมโบร์ไพรกุก”ของกัมพูชา

ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้มีมติในการประชุมที่เมืองกรากุฟ ประเทศโปแลนด์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ยกฐานะขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลกขึ้นอีก 21 แห่ง หนึ่งในนั้นรวมถึงเกาะโอกิโนชิมะ ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจโบราณ ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดฟุกุโอกะ ทางตะวันตกของญี่ปุ่น โดยเกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่ห้ามสตรีก้ามขึ้นเกาะเด็ดขาด อนุญาตให้เฉพาะผู้ชายขึ้นเกาะเท่านั้นและจะต้องเปลือยกายก่อนขึ้นฝั่งและเข้าพิธีล้างบาป โดยมีความเชื่อว่า เหตุที่ห้ามผู้หญิงเข้าเกาะนี้เนื่องจาก ศาสนาชินโตนั้นเชื่อว่าเลือดจากประจำเดือนของผู้หญิงนั้นแปดเปื้อนมีมลทิน

นอกจากนั้นปราสาทสมโบร์ไพรกุก ของกัมพูชา ได้ขึ้นทะเป็นเป็นกลุ่มปราสาทโบราณซึ่งถือเป็นมรดกโลกแห่งที่ 3 ของกัมพูชา สำหรับปราสาทสมโบร์ไพรกุก ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกำปงธม ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางเหนือราว 206 กิโลเมตร ด้านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาได้แถลงว่า “การลงมติของคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การยูเนสโกถือเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งของกัมพูชา”

ทั้งนี้ยังมีสถานที่สำคัญอีกในหลายประเทศอาทิ เมืองโบรานแห่งแอฟโฟรดิเซียสของตุรกี, เกาะคูลังซูใกล้เมืองเซียะเหมินของจีน, เมืองอาเมดาบัดของอินเดีย, วิหารอัสสัมชัญในเมืองSviyazhskของรัสเซีย

goldenslot online