“ถนนไวท์ริม อุทยานแห่งชาติแคนยอนแลนด์-สหรัฐฯ”

ด้วยระยะเส้นทางกว่า 100 ไมล์ ของไวท์ริมโร้ด ที่วกวน เหมือนกันเขาวงกต และล้อไปกับความลาดชัดระดับต่างๆ ของหุบผาชัน ภูมิทัศน์หลักในอุทยานแห่งชาติแครยอนแลนด์ หากใช้รถโฟร์วีลจะต้องใช้เวลาไว้ 2-3 วัน และหากต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดโดยจักรยานเสือภูเขาก็จะต้องเผื่อเวลาเป็น 3-4 วัน ถนนเส้นนี้ยังได้ชื่อว่า เป็น “ถนนปราบเซียน” อีกเส้นหนึ่ง เพราะอาจเจอกับปัญหาทัศนวิสัยในจากฝุ่นที่คลุ้ง และสภาพภูมิอากาศที่คาดเดาได้ยาก